Κατηγορία: Home

Κασσέρ για Πέσαχ - Κιτνιγιότ

Add to Wishlist
Μη διαθέσιμο
(0)
19,00 €
Δεν υπάρχουν αρκετά προϊόντα σε απόθεμα
Add to Wishlist
(0)
29,00 €

Baked Chicken in red sauce (quarter)

Pureed potatoes

Green peas in lemon sauce

Turkish cooked eggplant salad

Cabbage and carrot salad with lemon dressing

*All menus include a bread roll and cake. 

Add to Wishlist
(0)
29,00 €

Meatballs in tomato sauce

Aromatic rice

Sauteed Green beans

Eggplant salad - Babaganush

Mixed vegetable salad

*All menus include a bread roll and cake. 

Add to Wishlist

Beef casserole with small onions

Pureed potatoes

Eggplant and zucchini ratatouille

Spicy Mechouia grilled eggplant and pepper salad

Red cabbage, carrot and celery salad

*All menus include a bread roll and cake. Ask us for vegetarian and gluten free options.

Add to Wishlist
(0)
29,00 €

Roast chicken (quarter)

Couscous

Cooked vegetables 

Matbucha tomato cooked salad

Green Salad

*All menus include a bread roll and cake.

Add to Wishlist
(0)
29,00 €

Schnitzel nuggets

Orzo pasta (ptitim)

Green peas in lemon sauce

Potato salad

Mixed vegetable salad

*All menus include a bread roll and cake. Ask us for vegetarian and gluten free options.

Add to Wishlist